UA-48789032-1

werkzaamheden

Wij hebben een nieuwe website bekijk deze in onderstaande link.

www.loonbedrijfsoete.be

Onze werkzaamheden op een rij

Voorjaar:
 • Mixen van mengmest
 • Spreiden van drijfmest (10,5t; 12,5t; 25t)
 • Injecteren van drijfmest (10,5t; 12,5t)
 • Plaatsen van mestcontainer
 • Vervoer van drijfmest (25t)
 • Uitmesten van stallen (verreiker)
 • Zaaien van vlas
 • Zaaiklaarleggen (met egge/germinator + kooiwielen)
 • Frezen van grasland
 • Zaaien van gras (met rotoreg)
 • Zaaien van maïs ( 3x 8-rijen waarvan 2 uitgerust met meststoffen, dubbellucht en GPS)
 • Schaven van maïs + toevoegen meststoffen
 • Doorzaaien van gras met schijven (Vredo 4,4m)
 • Maaien van gras
 • Klepelen van graskanten en dijken
 • Hakselen van gras (2 hakselaars + vastrijden met bull met kuilverdeler) + toevoegen bewaarmiddel
 • Oprapen met 2 kortsnijwagens
 • Persen en wikkelen van voordroog ( rond en vierkant (70-120 + multibale)  beide met snij-inrichting)
 • Persen en wikkelen van voordroog (vierkant 70-80 met snij-inrichting + multibale)
 • Laden en vervoeren van voordroogpakken
Zomer: 
 • Hakselen van GPS met maaibord 6,20m (deegrijpe tritecale, tarwe, enz.)
 • Persen van hooi en stro in kleine balen
 • Persen van hooi en stro in grote balen:
                       4 persen (70-120) waarvan 1 met multibale
                       3 ronde persen (variabel van 90 tot 150)
 • Stoppelbewerking
 • Vervoer van vaste mest, aarde en granen ( 3-asser kipper)
Najaar:
 • Hakselen van maïs (2 hakselaars 8-rijen)
 • Ploegen
 • Zaaien van koolzaad
 • Zaaien + rotoreggen van granen ( met 3 combinaties)
 • Diepgronden
Verkoop:
 • Alle maïszaden en graszaden
 • Bewaarmiddelen