UA-48789032-1

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING:

Loonbedrijf Dirk Soete-Feys; Zwarteweg 26   8433 Mannekensvere; BE0679.121.150
kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loonbedrijf Dirk Soete-Feys, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op website aan Loonbedrijf Dirk Soete-Feys verstrekt. Loonbedrijf Dirk Soete-Feys kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM LOONBEDRIJF DIRK SOETE-FEYS GEGEVENS NODIG HEEFT
Loonbedrijf Dirk Soete-Feys verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Loonbedrijf Dirk Soete-Feys uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG EN WAAR LOONBEDRIJF DIRK SOETE-FEYS GEGEVENS BEWAART
Loonbedrijf Dirk Soete-Feys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

DELEN MET ANDEREN
Loonbedrijf Dirk Soete-Feys verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Loonbedrijf Dirk Soete-Feys worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loonbedrijf Dirk Soete-Feys gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Een deel van de website is gehost bij www.bouwjewebsite.com. Loonbedrijf Dirk Soete-Feys heeft Google geen toestemming gegeven om via Loonbedrijf Dirk Soete-Feys verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar d.soete@telenet.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Loonbedrijf Dirk Soete-Feys zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Loonbedrijf Dirk Soete-Feys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van CT bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loonbedrijf Dirk Soete-Feys verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loonbedrijf Dirk Soete-Feys op via d.soete@telenet.be Loonbedrijf Dirk Soete-Feys
Zwarteweg 26
8433 Mannekensvere

KLACHTEN OF MELDINGEN
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).